START

 

 

OM OSS

 

 

AKTUELLT

 

 

PROJEKT

 

 

KONTAKT

 

 

 

 

 

Skogsliv-program

Biljetter

Boende

Artister

Konstnärer

Hitta hit

Mellby Fria Kulturkommun

Rum 44

Bilder från tidigare projekt

Video

 

 

 

 

 

 
Konsthall Mellbyskogen har glädjen att visa ett 20-tal konstnärers verk i skogen under helgen den 10 - 11 september. Det blir skulpturala installationer, video, performance ...
Utställningen öppnar på lördagen den 10:e, kl 11.00 i skogen bakom Mellby bygdegård. Välkomna!

Deltagande konstnärer:

Annelie Wallin

Berith Stennabb

Carolina Jonsson

Lotte Nilsson-Välimaa

Sanna Haverinen

Leif Skoog

Johan Sunesson

LeifoJohan

Lovisa Ivenholt

Maja Andersson

Sandra Norrbin

Sookyoung Huh

Lisa Östh

Josefine Ottvall

Linda Vinbo

Scott Panell

Anette Sjölander

Elisabet Larsson-Malmström

Lisa Sjölander

Klara Malmström

Petra Gunnarsson

 

Berith Stennabb

Lovisa Ivenholt

Anette Sjölander

PLENUS - en mötesplats .....för sammankomster .....med sig själv .......eller med småfolket...

 

Linda Vinbo

"Ge mig andrum"

Trängsel. Ljud. Höga röster. Kroppar i otakt. Stadens snabba rytm. Lugnet. Energi. Rymd. Andas. Naturens svepande andetag. Lägg dig ner. Sjunk in. Lyssna. Känn. Iaktta.

'

 

 

Lotte Nilsson-Välomaa och Sanna Haverinen

"Hommage á Jorre 
- att bygga sin egen värld 
"

Vi har vuxit upp med människor som har en kultur av samlande och ett strukturerande av tillvaron utifrån vad man har omkring sig. 
Vän av ordning skulle kunna tro att detta var en påver tillvaro, se på det gärna alldeles tvärtom. Då det fanns en stor idérikedom blev lösningarna både många och oväntade. Kanske är det därför vi är konstnärer - för att gruvarbetarna, skogsarbetarna, billackerarna och sömmerskorna vi groddes vid foten av var det alltjämt. 

Till Skogsliv har vi valt att reda oss en plats där all utrustning förvaras i symbios med skogens arkitektur. Rep spänns upp, grenar kilas fast och medhavda dunkar, snören och klister kan göra stor nytta. För att verka där behövs praktiska lösningar för färger och verktyg, såsom vätskor som får exponeras av dagsljuset, raklar och ramar för tryck, pennor, filmer, tyger och kläder. I verkstaden skall allt få sin optimala förvaring. Så kan arbetet börja!

På eldstaden sjuder chagan, vi tar vad naturen ger.
Vi vill lyfta blicken, använda oss av skogens identitet och ge återsken av just den. 

”Den slags förvirring som är vår egen måste införlivas i vårt eget arbete”
Rainer Maria Rilke

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Östh

"Dark matter"

Mörk materia är den osynliga kraft  i universum som vetenskapen inte kan observera annat än indirekt. Det är en kraft som påverkar och drar till sig vanlig materia men som också slukar ljus. Mörk materia släpper inte heller ifrån sig något eget ljus. Installationen är tänkt att gestalta tillstånd som är svåra att verbalisera men ytterst verkliga. Installationen är tänkt att gestalta tillstånd som är svåra att verbalisera men ytterst verkliga.

 

Annelie Wallin

 

Sandra Norbin

Foto:Mikkel Mc Alinden

 

I mina arbeten jobbar jag med ett abstrakt och monumentalt formspråk, och använder gärna det lätt igenkännbara men låter detta växa och ändra skala.
Det jag jobbar med är att hitta system eller metoder som gör att jag kan pressa mest möjligt ur ett material,  dra det så nära bristningspunkten som möjligt och så "frysa" där precis innan det kollapsar.
Mina projekt handlar om kontraster; kontroll-kollaps, uppbyggning-nedbrytning, det öppna-det stängda, platser-icke platser.

 

 

 

 

 

 

Carolina Jonsson

Jag iakttar tillfälliga skeenden och till synes oansenliga företeelser i vardagen. Vanligtvis sker detta genom min kamera med hjälp av foto eller film. Oftast använder jag naturen som rum för den händelse eller förlopp jag önskar gestalta. Jag vill ta landskapsbilden, eller klischén, förbi den invanda föreställningen av vad vi tror att vi ska uppleva när vi möter ett landskap, eller ett verk. Jag är intresserad av att återge något dolt, ett naturens “mer” som uppfattas bortom det vi ser med ögat. En abstraktare sinnlig beskrivning av naturen som både vacker och hotfull. En slags förkroppsligad upplevelse av skönhet, intensitet och mystik.

Den värld av bilder, eller filmscener, jag skapar har jag gett namnet Ecolonia. I Ecolonia är den estetiska upplevelsen accentuerad och kanske kan den överskrida uppfattningen om naturen som enbart ett objekt att dominera. Ibland iscensätter jag element i mina filmer. Under Skogsliv undersöker jag möjligheten att visa en inspelningsplats där jag iscensatt element i naturen för att tämja på gränsen mellan verklighet och fiktion.