START

 

 

OM OSS

 

 

AKTUELLT

 

 

PROJEKT

 

 

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsliv-program

Rum 44

 

Till vår blogg

Bilder

Video

 

 

 

KONSTHALL MELLBYSKOGEN

 

 

Konsthall Mellbyskogen startades under våren 2010 av Anette Sjölander, Johan Malmström och Elisabet Larsson-Malmström. Vi håller till i Mellby 10 km väster om Lidköping.

Vi är intresserade av att utforska skogen som kulturell mötesplats. Vi ser skogen som ett öppet och ohierarkiskt rum för frågor om konstens gränser och betydelse för individen, lokalsamhället och konsten själv; skogen som upplevelse och rekreation, både mentalt och fysiskt. Konsthall Mellbyskogen har ett holistiskt perspektiv som omfattar konst- och kulturteori, sociala, politiska och metafysiska aspekter på vår verksamhet.

Vi är intresserade av det lokala perspektivet men vill alltid ha en global medvetenhet i det vi gör.

 

Anette Sjölander

Från det undermedvetna söker sig livet ut till händerna, och utifån materialet börjar sedan samtalet.

http://mellbystommen.se/index.html

CV

 

Johan Malmström

Jag har sprungit ut och in i konstens rum under hela mitt vuxna liv. Min energi får jag av att tänka bortom den vita kuben. Egentligen är det först nu när jag bosatt mig här i det gröna skogsbrynet som jag börjar få kläm på vad som drivit mig och vad som driver mig att fortsätta.

CV

 

Elisabet Larsson-Malmström

Mitt intresse för konst har jag haft med mig under hela mitt liv. Periodvis mer aktivt. Sedan vi flyttat till Mellby och Lidköping har jag sett nya spännande möjligheter att arbeta med konstnärliga uttryck med skogen som inspirationskälla. Jag är även lärare i bild och svenska som andraspråk.

http://elisabetlarssons.weebly.com/

CV